top of page

YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK

EĞİTİMİN AMACI:

Koçluk, hızla artan rekabet ortamında çalışanlarınızın performanslarını geliştirmek için kullanabileceğiniz liderlik becerilerinin önemli bir parçasıdır. Seminerimize katılacak yöneticilerin koçluk yöntemlerini sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

 

KİMLER KATILMALI?

Koçluk yapacak tüm yöneticiler veya adaylar.

Hedef Kitle

Herkes

Yer

Yüz Yüze

Eğitmen 

Gülhan Berkman Yakar

bottom of page