top of page

SİNAPTİK MODELLEME

EĞİTİMİN AMACI:

Bu programda beynimizin nasıl çalıştığını ve onu en çok yararlanacağımız şekilde nasıl kullanacağımızı daha iyi anlamak mümkün olacaktır. “Sinaptik Modelleme” kavramı, düşünen ve plan yapmak durumunda olan her insan için daha akıllıca ve daha hızlı faaliyet göstermeye yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Bir Sinaptik Modelleme oluşturulması, beynimizin sonsuz kaynaklarına erişmek, doğru kararları vermek ve duygularımızı anlamak yolunda etkili bir yöntemdir. Bu yöntemi yakından tanımak ve deneyimlemek katılımcılara iş ve özel yaşamlarında büyük katkılar sağlayacaktır.

Genel olarak katılımcılar verimliliği ve yaratıcılığı arttırma, proje ve planlama süreçlerini hızlandırma, etkin karar almayı sağlamada “Sinaptik Modelleme” kullanılması hakkında bilgi ve beceri kazanacaklardır.

 

KİMLER KATILMALI?

Tüm yöneticiler ve kendini geliştirmek isteyen herkes.

Hedef Kitle

Herkes

Yer

Yüz Yüze

Eğitmen 

Gülhan Berkman Yakar

bottom of page