top of page

 SATIŞ, PAZARLAMA, ALGI VE
MANİPÜLASYON VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Günümüzün hızla değişen koşullarında pazarlama süreçleri de inanılmaz hızda evrim geçirmektedir. Artık sıradan, teori pazarlama ve satış yöntemleri elimine olmakta ve yerini bambaşka süreçlere bırakmaktadır. Ayrıca iş yaşamında artan rekabet, hayatın her alanında ve tüm sektörlerde temel satış  bilgisini önemli hale getirmektedir. Satış ilişki yönetimi demektir. Müşterinin algısını yönetebilmek, ilişkiyi sürdürülebilir kılmak günümüzde büyük önem arz eder. İnsanlar sizin müşteriniz olur. Ürün ya da hizmetin değil. Bu açıdan müşteri ile duygusal bağ kurmak çok kıymetlidir.  

 

Bu eğitim ile  pazarlama ve satış ile ilgili yepyeni kavramları irdeleyeceğiz. Beynimizdeki satın alma kararlarını etkileyen süreçleri inceleyeceğiz. Algı yönetimi, nöropazarlama, dikkat pazarlaması, satış süreçlerindeki ilişki yönetimi ve benzeri konular ile birlikte kendi yeteneklerimizin ve kapasitelerimizin de  farkına varıp, iyi bir satışçı  olabilmek için gereken yetkinlikler hakkında fikir sahibi olacağız. 

Eğitim içeriği

 • Pazarlama Nedir?

 • Pazarlama İlkeleri ve Pazarlamanın Amaç ve Kapsamı

 • Pazar Analizi, Konumlama ve Doğru Hedef Kitle Seçimi

 • Örnek Pazarlama Stratejileri

 • Türk Şirketlerinde Gözlemlenen Süreçler

 • Satış ve Pazarlamanın Farkları

 • Satış Nedir?

 • Satışın Temel İlkeleri

 • Satışta Karşılaşılan İtirazlar

 • Satışta Müşteri İlişki Süreçleri ve İkna

 • Satış Sürecine Hazırlık

 •  

 • Algı Yönetimi

 • Algı ve Manipülasyon Teknikleri

 • Tüketici Algısı ve İç görüsü

 • Beyinde Tüketicinin Satın Alma Kararlarını Etkileyen  Süreçler

 • Nöropazarlama

 • Duygusal Pazarlama

 • Kitle Psikolojisi

Hedef Kitle

Tüm çalışanlar

Yer

Online / Yüz Yüze

Eğitmen 

Özlem Şen

bottom of page