top of page

REİKİ 1.DERECE EĞİTİMİ

Reiki nedir? Prensipleri nedir? Tarihçesi nedir?

  • Reiki nedir? Prensipleri nedir? Tarihçesi nedir?

  • Temel çakra bilgileri verilir.

  • Çakralarda nasıl enerji şifası yapılabileceği ve çakralarda enerji dengelemeleri gösterilir. 

  • Günlük hayatta Reiki’nin kullanım alanları ile ilgili bilgiler verilir. 

  • Konulara ilişkin meditasyonlar yaptırılır

  • Aslında uyumlama süreci ile sadece fiziksel değil zihinsel ve ruhsal düzeyde de şifa başlamış olur. 

  • Kişinin farkındalığı, sezgileri bu aşamada belirginleşmeye ve artmaya başlar.

  • Reiki 1  uyumlaması ve sertifikası

Hedef Kitle

Tüm İlgilenenler

Yer

Online / Yüz Yüze

Eğitmen 

Yasemin Genç

bottom of page