top of page

PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME SÜREÇLERİ

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Problemi tanımlayalım.

 • Problem gerçek bir problem mi ayırt edelim.

 • Problemler  karşısında bizim sergilediğimiz tutumlar neler, birlikte gözden geçirelim.

 • Problem çözerken beynimizin sergilediği tutum nedir?

 • Alternetif seçenekleri gözden geçirme süreci.

 • Beyinde karar alma süreçleri

 • Yaratıcı düşünmede nörobilimsel faaliyetler

 • Yaratıcılığı destekleyen yetkinlikler

 • Üst düzey düşünme becerileri

 • Soru sorma ve sorgulama becerileri

 • Yaratıcılığı geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak

 • Beynimizin bilinçli farkındalığının yaratıcılık sürecinde kullanımı

 • Beyinde karar alma süreçleri

 • Biliş ve üst biliş süreçleri

 • Karar vermede hormonlarımız

 • Vaka çalışmaları ve gelişim prosesleri

 • SÜRE: 1 Gün

Hedef Kitle

Tüm çalışanlar

Yer

Online / Yüz Yüze

Eğitmen 

Özlem Şen

bottom of page