top of page

NLP İLE DEĞİŞİM

EĞİTİMİN AMACI

NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. Bu süreçler kişide doğal olarak bilinçli veya bilinçsiz yerleşmiş olabilir. NLP, başarıya ulaşmak için, bu süreçler üzerinde kontrol sağlama yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik sistemi sunmaktadır.

NLP, "Kişisel mükemmelliğin sanatı ve bilimi." bazen de " 21. yüzyılın başarı biliminin yeni teknolojisi." olarak tanımlamaktadır. Bu sözlerle anlatılmak istenen NLP'nın bir bilim olduğudur. Yıllardır bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve sonuçları objektif olarak test ederek ortaya koydukları bir alandır. NLP aynı zamanda bir sanattır; çünkü bu sistemlerin bütününü öğrenmekle birlikte, mükemmelliğe ulaşmak için onu ustaca kullanmak da şarttır. NLP bir teknolojidir; çünkü bir çok teknik ve sistemin bir araya gelmesinden oluşur.

 

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI

*İç ve dış ahengi geliştirmek;

*İletişim becerilerini geliştirmek;

*Dilde ustalaşmak;

*Stratejik sorularla yönlendirmek;

*Yeni bakış açıları kazanmak;

*Esneklik kazanmak;

*Doğru ve hızlı karar verebilmek;

*Optimum özgüven geliştirmek;

*Korkulardan kurtulmak;

*Fobilerden kurtulmak;

*Sınırlayan inançları ortadan kaldırmak;

*İstenmeyen davranışları değiştirmek;

*Yaratıcılığı geliştirmek;*Girişimciliği geliştirmek;

*Motivasyon becerisini geliştirmek;

*Konsantrasyon becerisini geliştirmek;

*Oto - kontrol geliştirmek;

Ve bu alanlarda, diğer kişilere yol göstericilik yapabilmek...

 

KİMLER KATILMALI?

Kurum bünyesindeki tüm çalışanlar, kişisel gelişimine önem veren herkes

Hedef Kitle

.

Yer

.

Eğitmen 

Gülhan Berkman Yakar

bottom of page