top of page

LİDERLİK EĞİTİMİ

Önce kendini lead edebilen, süreçleri bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirebilen, duygusal esneklik ve dayanıklılığa sahip, değişime uyum sağlayabilen, iletişimi bir sanat eserine dönüştüren ve gerçek bir içsel güç ile de ekibini, yönettiği organizasyonu peşinden sürükleyebilen liderler yetiştirmek odak noktasıdır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Liderlik nedir?

 • İş dünyasında değişen değerler nelerdir?

 • Yeni örgütsel deneyimler

 • Başarılı liderlerin özellikleri nelerdir?

 • Liderlikte olması gereken yetkinlikler

 • Liderin iletişim gücü

 • Ekip uyumu, takım çalışması

 • Lider beyin

 • Gelişim zihniyeti odaklı olmak nedir?

 • Liderlikte duygusal zekâ

 • Liderlikte duygusal dayanıklılık

 • Liderlikte motivasyon kanalları

 • Kuşakları lead etme

Hedef Kitle

Tüm Çalışanlar

Yer

Online / Yüz Yüze

Eğitmen 

Özlem Şen

bottom of page