top of page

Kurumsal Gelişim

Eğitmenlerimiz & Eğitimlerimiz

Alanında uzman eğitmenlerimizden ihtiyacınız doğrultusunda eğitimlerimizi seçmek için bizimle iletişime geçin

gülhan berkman yakar.jpeg

İş ve Meslek Seçimi/ Yönetici Koçluğu / Eğitmen

Özlem Şen Eğitimleri

ZAMAN YÖNETİMİ

Günü planlamak, öncelikleri doğru belirlemek, iç disiplini kazanmak, çevreden ya da dışardan gelen zaman tuzaklarının farkına varmak, üreten, verimliliğini günden güne artıran, kendi içsel tatminini sonuna kadar yaşayan bireyler ile açığa çıkan verimliliği bir düşünün. İşte bu eğitim içerisinde elde edilecek kazançlar bunlardır.

MÜZAKERE TEKNİKLERİ

Günümüz iletişiminde müzakere süreçlerinden kaçınılması çok daha sık gözlemlenen bir durum oldu. Bu eğitim ile müzakere etmenin, taraflar açısından ne kadar kıymetli bir süreç olduğunu deneyimleyeceğiz. En optimal çözümlerin ancak müzakereden geçtiği farkındalığını kazanacağız. Müzakerenin ilişkileri ne kadar güçlendirdiğini göreceğiz.

DUYGUSAL ZEKA İLE İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Duyguları tanımak, duygularının farkında olarak tüm iletişim süreçlerini yönetebiliyor olmak, karşı tarafın da iletişim kanallarına kendini açabilmek ve onun da süreçlerine karşı duyarlı olabilmek, sürekli aynı fikirde olmanın verimliliği ve yaratıcılığı yok ettiğinin farkında...

BEYİNDE İNOVASYON EĞİTİMİ

İnovasyon yapan beyinde , tüm beyin aktif olarak çalışır. Gerek girişimcilik eko sisteminde yer alan bir girişimci olun, gerek bir şirkette çalışan beyaz yakalı olun, gerekse öğrenci olun yaratıcılık hayatımızın her zaman her yerinde karşımıza çıkacak bir süreçtir. Yatırımcıya yaptığın sunum sırasında, okuldaki bir vaka yarışmasında, şirkette yöneticin ile yaptığın bir performans görüşmesinde…

BEYİNDE ÖĞRENME NASIL GERÇEKLEŞİR?

Öğrenmeyi öğrenebilme nasıl gerçekleşir, öğrenme esnasında beynimizde neler oluyor, odaklanma sürecindeki tuzaklar neler, bu eğitimde bu bakış açılarını değerlendireceğiz.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

Girişimcilik ekosistemini tanımak, Türk yatırımcıların özelliklerini anlamak, girişicilerde olması gereken yetkinlikleri konuşmak, girişimci iletişim süreçlerine hakim olmak

İŞ YERİNDE DUYGUSAL

ZEKA VE DUYGUSAL DAYANIKLILIK

Duygularını tanıyan insan kendini de yönetebilen insandır. Duygularını tanıyan insan, başkalarının da duygularına karşı duyarlılık kası geliştirebilir. Duygularını zekası ile birleştirebilen bireyler, hem iletişimde, hem iş ortamında hem de özel hayatlarında yaşamlarını büyük bir keyfe dönüştürebilir.

İŞİNİ SEVEREK YAP

İş dünyası daha verimli, daha keyifli bir yer olabilir mi?

Ya şimdiye kadar bize tanımlanan iş dünyasının düzen noktaları, aslında bizim gerçekliğimiz olmadığı için kendimizi bu kadar verimsiz ve sıkışık hissediyorsak?

VUCA DÜNYASINDA LİDERLİK EĞİTİMİ

Liderlik Nedir?

İş dünyasında değişen değerler nelerdir?

Yeni örgütsel deneyimleri tanımak.

VUCA DÜNYASINDA DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Kurumsal değişimler

Değişim modelleri

Değişim ve bakış açıları

VUCA DÜNYASINDA DUYGUSAL ZEKA  İLE HAYATTA KALMA

Duygularımızı birlikte tanıyalım.

Duygusal zeka nedir?

VUCA dünyasında duygusal zekanın önemi

PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME SÜREÇLERİ

Problemi tanımlayalım.

Problem gerçek bir problem mi ayırt edelim.

Problemler  karşısında bizim sergilediğimiz tutumlar neler, birlikte gözden geçirelim.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Müşteri ilişkileri yönetimi nedir?

Müşterinin beklentileri nelerdir?

Müşteri tatmini nasıl sağlanır?

NÖROBİLİM TEMELLİ

İKNA SANATI ATÖLYESİ

İş dünyasında ikna etmek durumunda olduğumuz pek çok süreçle karşılaşıyoruz. İkna etmek durumunda olduğumuz karşı taraf mı, yoksa kendimiz miyiz? Münazaradan ne zaman bu kadar korkar olduk?

 SATIŞ, PAZARLAMA, ALGI VE MANİPÜLASYON VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Günümüzün hızla değişen koşullarında pazarlama süreçleri de inanılmaz hızda evrim geçirmektedir. Artık sıradan, teori pazarlama ve satış yöntemleri elimine olmakta ve yerini bambaşka süreçlere bırakmaktadır. Ayrıca iş yaşamında artan rekabet, hayatın her alanında ve tüm sektörlerde temel satış  bilgisini önemli hale getirmektedir.

 RAKİP VE PAZAR SEGMANTASYONU

Pazarı tanımlamak. 

Genel pazar analizinden yerel pazar analizine 

Pazarın ihtiyaçlarını ilk önce belirlemek

Canan Yurdakul Eğitimleri

Kurumsal Değerler ve İş Etiği

İlkeleri Programı

Kurumsal değerleri özümseme, kurum kültürüne karşı sorumluluk geliştirme ve etik karar alma konularında kurumunuzun ilke ve değerleri doğrultusunda kurumunuza özel olarak dizayn ettiğimiz Kurumsal Değerler ve İş Etiği İlkeleri Programımız ile örgütünüzde güçlü ve adil bir sosyal kültür yaratmanıza destek oluyoruz.