top of page

Kurumsal Değerler ve İş Etiği İlkeleri Programı

Çalışanlarınızın, davranış ve tutumlarını kurumunuzun çıkarlarını ve itibarını göz önünde bulundurarak, iş, meslek ve iletişim etiği ilkelerine ve kurumsal  değerlerinize bağlı kalarak düzenlemesi çok önemlidir

Çalışanlarınızın, davranış ve tutumlarını kurumunuzun çıkarlarını ve itibarını göz önünde bulundurarak, iş, meslek ve iletişim etiği ilkelerine ve kurumsal  değerlerinize bağlı kalarak düzenlemesi çok önemlidir

 

İşyerinizde çalışanlarınızı tam anlamıyla onurlu ve kuruma karşı sorumlu davranmaya teşvik eden bir ortam yaratmak sürdürülebilir bir organizasyon yaratmak bağlamında hayati bir meseledir. Özellikle iş yaşamına yeni katılan bireyler , işle ilgili yetkinliklerini zamanla geliştirdiği gibi iş etiği ilke ve değerlerini de zamanla öğrenirler. Bu nedenle bireyler için işyerleri etik değerlerini şekillendirdiği etik okullarıdır diyebiliriz.

 

Ayrıca etik bir organizasyon çalışanlar tarafından tercih edilen, güven veren bir örgüt kültürüne sahiptir ve sosyal sürdürülebilirlik açısından rakiplerine göre de çok daha güçlüdür. Bu sebeple sağlıklı bir iş ortamı için etik ilkelere ve kurumsal değerlere bağlı davranışlar kültürel olarak desteklenmelidir.

EĞİTİMİN KAZANIMLARI

Kurumsal değerleri özümseme, kurum kültürüne karşı sorumluluk geliştirme ve etik karar alma konularında kurumunuzun ilke ve değerleri doğrultusunda kurumunuza özel olarak dizayn ettiğimiz Kurumsal Değerler ve İş Etiği İlkeleri Programımız ile örgütünüzde güçlü ve adil bir sosyal kültür yaratmanıza destek oluyoruz.

 

Etik eğitimlerinin, sadece oryantasyon dönemi ile tek seferlik bir etkinlik ile sınırlı kalmak yerine, uzun dönemli bakış açısı ile etik ilkelere ve değerlere göre düşünme yollarının kavranması yönünde olması gerektiğini savunuyoruz ve eğitim programlarımızı bu alandaki ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizlere özel tasarlıyoruz.

Hedef Kitle

Tüm Çalışanlar

Yer

Online / Yüz Yüze

Eğitmen 

Canan Yurdakul

bottom of page