top of page

KİŞİLİK YAPILARI
İLE MÜLAKAT TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN AMACI:

Bir kuruma eleman seçerken o pozisyon için en doğru kişiyi belirlemek önemli bir çalışmadır.

Bu program ile katılımcılar, adayların işin gerektirdiği yetkinliklerin yanı sıra, kişilik yapılarını da belirleyerek doğru kişilerin kuruma kazandırılmasını sağlayacaklardır.

 

KİMLER KATILMALI?

İnsan Kaynakları personeli, yöneticileri ve işe alım yapan diğer yöneticiler

Hedef Kitle

Yöneticiler ve İK Uzmanları

Yer

Yüz Yüze

Eğitmen 

Gülhan Berkman Yakar

bottom of page