top of page
Sarmal merdivenler

Kişisel Gelişim

Bireyin kendini yeterli olarak tanımlayabilmesi adına bir değişim ve gelişim süreci başlatması olarak tanımlanabilir. Bu Eğitimlerin genel amacı; olumlu davranış geliştirmek, değişen süreçlere kolaylıkla uyumlanabilmek, duygu, davranış ve iç çatışmaları ustalıkla yönetebilmek gibi pek çok beceri kazandırmaktır.

Image by Ryoji Iwata

Kurumsal Gelişim

Eğitimlerimiz;  kurumların ÇALIŞANLARINI güçlendirme odaklı, farkındalık yaratan, verimliliği artıran, uygulanabilir, kuruma ve çalışana değer katma odaklı olan içerikleri kapsamaktadır.

Image by Chang Duong

Ebeveyn, Genç ve Çocuk Gelişimi

Anne toplumu doğurur. İçsel tatmine sahip, kendinin farkında olan anneler, sağlam bireyler yetiştirebilir. Çocuğuna doğru bir rehberlik yapabilir. Beraberinde yetişen nesil de bilinçli, hem kendine hem de topluma katkı sağlayan yetişkinler olacaktır.

bottom of page