top of page

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

Girişimcilik eko sistemini tanımak, Türk yatırımcıların özelliklerini anlamak, girişicilerde olması gereken yetkinlikleri konuşmak, girişimci iletişim süreçlerine hakim olmak

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Yatırımcıların direnç noktaları ve baş etme yöntemleri

  • Türk girişimcilerde iletişimde gözlemlenen süreçler

  • Girişimcilerde olması gereken yetkinlikler

  • Türk girişimcilerin özellikleri

  • Türk ve yabancı yatırımcılar arasındaki farklar

  • Yatırımcıların girişimcilerden beklentileri nelerdir?

Hedef Kitle

Girişimciler

Yer

Online / Yüz Yüze

Eğitmen 

Özlem Şen

bottom of page