top of page

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Eğitim; kişisel veya kurumsal değişimi başlatmak ve bu süreci yönetmek konusunda gerekli metodolojiyi aktarmayı amaçlamaktadır.

Seminerde değişim ve gelişim kavramları irdelenirken kişinin bunun içinde nasıl yer alabileceği ve kişisel gelişimini nasıl yönetebileceğiyle ilgili yöntemler aktarılmaktadır.

 

KİMLER KATILMALI?

•        Yeniden yapılanma sürecinde olan kuruluşlardaki tüm çalışanlar,

•        Her kademe yöneticiler

•        Kariyer planlaması yapmak isteyen herkes

 

 

Hedef Kitle

Yöneticiler/Tüm Çalışanlar

Yer

Yüz Yüze

Eğitmen 

Gülhan Berkman Yakar

bottom of page