top of page

BEYİNDE İNOVASYON EĞİTİMİ

İnovasyon yapan beyinde , tüm beyin aktif olarak çalışır. Gerek girişimcilik eko sisteminde yer alan bir girişimci olun, gerek bir şirkette çalışan beyaz yakalı olun, gerekse öğrenci olun yaratıcılık hayatımızın her zaman her yerinde karşımıza çıkacak bir süreçtir. Yatırımcıya yaptığın sunum sırasında, okuldaki bir vaka yarışmasında, şirkette yöneticin ile yaptığın bir performans görüşmesinde… Bu eğitimde amaç, beynini tanıman, üst düzey düşünme becerilerini farketmen ve yaratıcılık kaslarını geliştirmen ve bu süreci nasıl sürdürebilir kılman ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmek.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

•    İnovasyon nedir?
•    İnovasyon sırasında beynin yapısı
•    İnovasyonu tetikleyen yetkinlikler
•    Üst düzey düşünme becerileri ve yürütücü işlev becerileri
•    Üst beynimizi tanıyalım
•    Yaratıcılığı geliştirmek ve sürdürebilir kılmak
•    Beynimizin bilinçli farkındalığı
•    Yaratıcılığın önündeki engeller

Hedef Kitle

Tüm Çalışanlar, öğrenciler

Yer

Online / Yüz Yüze

Eğitmen 

Özlem Şen

bottom of page