top of page

   ALTIN NEFES ŞİFA ENERJİSİ

Stres ve kaygı bozukluklarından depresyona, ve tüm bedensel rahatsızlıklarda destekleyici ve tamamlayıcı bir tedavi tekniği olan “Altın Nefes Şifa Enerjisi” konusunda katılıcıların bilgi, beceri ve yetkinlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1. Tanışma ve Eğitim İçeriğinin Anlatılması 
2. Bilinç ve Bilinçaltı 
3. Özbenlik (Ruh) ve Ego (Nefs)
4. Sayılar Alemi – Sayıların Özel Sırları
5. Altın Nefes Şifa Enerjisi
6. Nefes Mucizesi
7. Bilinç Kapıları
     1. Kapı: Şifanın Kapısı –  Affetme Bilinci
     2. Kapı: Gücün Kapısı – Fart Etme Bilinci
     3. Kapı: Aşkın Kapısı – Sevgi Bilinci
8. Şifaya Başla
     1. Kendini Hazırla
     2. Danışanı Hazırla
9. Şifa Sayıları ve Sembolleri

KAZANIMLAR

Bilinç ve Bilinçaltı - Özbenlik ve Ego unsurları ile ilgili bilgi ve bilişsel farkındalığın geliştirilmesi, Zihinsel süreçler ve Düşünce - Duygu - Davranış (3D) unsurlarının oluşumu ile ilgili bilgi ve bilişsel farkındalığın geliştirilmesi, Spritüel ve İçgörü becerisinin geliştirilmesi, Doğru ve etkili nefes becerisinin kazandırılması, ,İçsel enerjinin dengelenmesine ilişkin bilgi ve becerinin geliştirilmesi, Sayılar ve sembollerin mistik, ezoterik anlamları ve spiritüel etkileri konusunda bilgi ve bilişsel farkındalığın geliştirilmesi, Sayılar ve sembollerin frekans değerleri ve spritüel etkileri kullanılarak  enerjitik dengenin normalize edilmesi ve rahatsızlıkların iyileştirilmesi konusunda bilişsel becerinin geliştirilmesi

Hedef Kitle

İlgililer

Yer

Online / Yüz Yüze

Eğitmen 

Sinan Eviren

bottom of page